I somras utsåg tidskriften Nature Biotechnology återigen världens bästa länder inom bioteknik. Bedömningen bygger bland annat på hur mycket man […]